V anketě Divadelních novin Inscenace roku 2013 získala hlasy inscenace Zlatá šedesátá!

Inscenaci Zlatá šedesátá ocenili: Pavla Bergmannová, Soňa Červená, Petr Dvořák, Zdena D. Mejzlíková, Iva Najďonovová, Marcel Sladkowski, J akub Škorpil, Vít Závodský.

Z úryvků:

Jakub Škorpil: Zlatá šedesátá režiséra Jana Mikuláška a dramaturgyně Dory Viceníkové, Divadlo Reduta / ND Brno. Považuji je za inscenaci výsostně divadelní, imaginativní, obrazivou, a přitom dramatickou, napínavou, aktuální i bolestnou.

Vít Závodský: P. Juráček, D. Viceníková, J. Mikulášek: Zlatá šedesátá aneb Deník Pavla J., r. J. Mikulášek, Divadlo Reduta / ND Brno. Tehdy ještě brněnský tým v jedné ze svých výrazných českých premiér vytěžil z rozsáhlého konvolutu filmařových zápisků velmi subjektivní pohled na roky 1958–1974. Depresivní mozaika intimních i společenských faktů jevištně „materializovala“ stupňující se pocit sebedestruktivní vykořeněné odcizenosti do působivých asociativních metaforických sekvencí.

Více nalezntete zde.

                                                                                           Divadelní noviny, 9. 1. 2014,