Výstava obrazů pro Fenix

Srdečně zveme na vernisáž Výstavy obrazů pro Fenix 28. 11. 2019 v 17:00 hod. v divadle Reduta.

Ve spolupráci s ParaCENTREM Fenix jsme pro vás připravili další výstavu v divadle Reduta. Spojení dětské tvorby a divadelního prostředí pro dobrou věc!

Dražba pro Fenix:
Myšlenka propojit svět umění se světem hendikepovaných nám není vůbec cizí - začali jsme ji uskutečňovat již v rámci dražeb na Ples pro Fenix. S nápadem oslovit samotné děti, které mají chuť darovat své obrázky pro dobrou věc, přišel pan Tomáš Zezula z Aukčního domu Zezula, který má s dražbami dětských autorů velkou zkušenost.

Během jara 2019 bylo osloveno přes 40 brněnských základních a středních škol s uměleckým či všeobecným zaměřením. Do projektu se nakonec zapojilo celkem 15 škol a bylo shromážděno přes 350 obrazů. Následovalo časově náročné hodnocení členů odborné komise, která pomocí pětibodového systému vybrala 72 nejlepších obrazů.

Mezi členy komise patřili: Katherine Kastner – pražská galeristka původem z USA, vlastnící jednu z nejvýznamnějších uměleckých síní - galerii Hunt Kastner v Praze. Lucia Lettenmayerová - členka představenstva společnosti COLLETT Prague | Munich, a.s., která otevřela první privátní neveřejnou galerii umění v ČR. Denisa Kujelová - umělecká ředitelka a šéfkurátorka stojící u zrodu Fait Gallery v Brně. František Kinský – šlechtic z rodu Kinských, aktivní podnikatel a jednatel agentury Kinský Art Media, s.r.o. pořádající výstavy, divadla a koncerty ve východních Čechách. Michal Horáček – významný český textař, producent, básník a milovník umění.

Vybrané obrazy budou vystaveny od 28. 11. 2019 do 16. 1. 2020 v divadle Reduta každý den od 10:00 do 18:00 hod. V den kdy hraje ND představení, bude výstava přístupná až do 19:00 hod. V Mozartově sále stejnojmenného divadla pak proběhne 16. 1. 2019 také samotná benefiční Dražba pro Fenix, jejíž výtěžek bude věnován na služby ParaCENTRA Fenix, konkrétně na rehabilitaci klientů po poranění míchy.

Program vernisáže:
17:00
Úvodní slovo ředitele Michala Odstrčila o ParaCENTRU Fenix, výstavě a Dražbě pro Fenix.
Slovo Martina Glasera, ředitele ND Brno.
Pohled pedagoga a ředitele umělecké profilace Gymnázia a Základní umělecké školy P. Křížkovského Martina Hrocha – ZUŠ a Gymnázium P. Křížkovského s uměleckou profilací, s. r. o.

17:15
Vystoupení hudebního souboru Miss Baroque, Gymnázium P. Křížkovského s uměleckou profilací, s. r. o.
Housle: Hannah Andrýsková, violoncello: Dorothea Kytnerová, hoboj: Dorota Matyášková, klavír: Martin Hroch
Vystoupení hudebního souboru Del giusto, Gymnázium P. Křížkovského s uměleckou profilací, s. r. o.
Hoboj: Radek Mattuš, Rastislav Kozoň, violoncello: Jan Kovařík, fagot: Hana Drtílková, klavír: Pavel Dospěl