WORKSHOP MAHENOVY ČINOHRY

Staňte se součástí

hereckého souboru Mahenovy činohry!!!

Mahenova činohra na úvod sezony 2010/2011 připravila speciální workshop pro všechny své fanoušky.

mahenkaARCHITEKTURA_027.jpg

-         Chtěl jsi vždy hrát divadlo?

-         Dívat se z jeviště jako herec do vyprodaného hlediště?

-         Vystupovat na prknech, která znamenají svět?

-         Mít dobový kostým a líčení?

-         Zažít skutečný zkušební proces nové inscenace, tak jak ho prožívají profesionální herci?

-         Stát u zrodu nové inscenace, zúčastnit se zkoušek, generálek, premiéry a repríz?

Jestli ano, tak tento workshop je pro tebe!

Bez ohledu věku a pohlaví Mahenova činohra vypisuje velký konkurs na herce do nově připravované inscenace historické hry Františka Hrubína Oldřich a Božena.

Workshop spočívá především v bezprostředním poznání divadelního organismu a fungovaní zkoušení nové inscenace s tím, že účastníci budou vystupovat ve vedlejších rolích v inscenaci.

Lektory workshopu jsou: Doc. Mgr. Martin Dohnal (dramaturg Mahenovy činohry) a Mgr. art. MgA. Pavol Juráš (režisér a zástupce uměleckého šéfa Mahenovy činohry) a další

 

Inscenace se začíná zkoušet od 25. října 2010.

Zkoušky pro účastníky workshopu budou probíhat večer a v sobotu.

Může se přihlásit skutečně každý, režisér však podle typologie a rolí vybere nejvhodnější kandidáty, kteří budou zařazeni do workshopu.

Workshop je bezplatný, účastník se účastní zahajovací zkoušky, úvodu do studia, čtených zkoušek, aranžovacích zkoušek, zkoušek kostýmu, technické zkoušky, hlavních zkoušek, generálek. Protihodnotou bezplatné účasti na workshopu získá účastník možnost bezplatně vystupovat v představení NDB jako profesionální herec.

Workshop začne úvodem do studia a podpisem smlouvy, exkurzí v divadle   a zjištěním údajů pro šití dobových kostýmů.

Premiéra 17. 12. 2010 v Mahenově divadle.

Reprízy budou upřesněny.

Vybraní adepti na role budou pozvání k ústnímu pohovoru, posléze podepíší smlouvu s NDB o účinkování a bezpečnosti práce v Mahenově divadle dle platných vyhlášek o ochraně práce a zdraví. U osob mladších než 15ti let je potřebný písemný souhlas rodičů.

Přihlášky s fotografií tváře a celé postavy zašlete do 30. září 2010 na adresu:

Jan Trnka

 produkční Mahenovy činohry

       Národního divadla Brno

      Dvořákova 11,  65770 Brno

      Nebo na mailovou adresu trnka[v]ndbrno.cz

mahenkaARCHITEKTURA_034.jpg

František Hrubín (1910-1971):  Oldřich a Božena

Režie: Pavol Juráš

Premiéra: 17. 12. 2010 v Mahenově divadle

Třetí Hrubínova hra (Srpnová neděle, Křišťálová noc) se odehrává v 1. polovině 11. století. Na pozadí nepokojné doby a urputných zápasů o moc a o odvrácení nepřátelského souseda se odvíjí příběh knížete Oldřicha. Je ženatý s neplodnou a nemilovanou neteří německého císaře Jutou, avšak čeká s druhou ženou, Boženou, dítě. Nepomohou zákeřné intriky ze strany německého císaře – rozdmýchávání příbuzenských sporů i připravovanou vraždou – aby se dítě nenarodilo a německý vliv v Čechách nebyl oslaben. Dítě se však narodí. Překrásná Hrubínova hra, charakteristická vybroušeným jazykem, měla obrovský úspěch na konci šedesátých let. Romantický příběh je Hrubínem zpracován tak, aby dramatický děj odpovídal podtitulu hry: aneb Krvavé spiknutí v Čechách.

Uvedení hry odpovídá konstantní dramaturgické koncepci uvádět každou sezonu českou hru, ať slavnou nebo zapomenutou, a znovu ji ve strhující podobě nabídnout návštěvníkům NDB.

Hra byla svěřena režisérovi Pavlu Jurášovi.

mahenkaARCHITEKTURA_004.jpg