Poděkování panu Václavu Postráneckému

"Tys, Přírodo, má bohyně, můj zákon – / já jiný neznám," říká postava Edmunda v Králi Learovi, kterou skvěle ztvárnil Václav Postránecký v roce 1969 na prknech brněnského národního divadla. I my se loučíme vzpomínkou na vynikajícího herce, kterého diváci tehdejšího Státního divadla Brno měli možnost vidět v letech 1962-1969 ve více než třiceti nádherných rolích: např. Jákob ve hře Já, Jákob (1968, režie: Alois Hajda), mladý rybář Titta-Nane v inscenaci Poprask na laguně (1966, režie: Zdeněk Kaloč) či Jan v Komedii o umučení a slavném vzkříšení Pána a Spasitele našeho Ježíše Krista (1965, režie: Evžen Sokolovský). Za těch pár let dal život celkem 32 postavám v 28 inscenacích. Byl to herec, který se nesmazatelně zapsal do historie československého divadla a filmu. Loučíme se s úctou a poděkováním.