Zemřel profesor Bořivoj Srba

V sobotu 3. května 2014 večer opustil tento svět významný brněnský teatrolog, dramaturg a pedagog Bořivoj Srba. Bylo mu 82 let. Pro mnohé z nás byl nejen uznávaným profesorem, ale především lidským i uměleckým vzorem. Do konce svého života se nepřestával vzdělávat a své obdivuhodné znalosti, zaměřené zejména na české divadlo 19. a 20. století, s elánem předával svým studentům na Janáčkově akademii múzických umění a čtenářům svých knih. Čest jeho památce!

Profesor Srba, přední osobnost moderního českého divadla, patřil k iniciátorům programově i inscenačně výjimečné a významné etapy v dějinách Mahenova divadla. Po studiu dramaturgie a divadelní vědy zde mezi roky 1959–67 působil jako hlavní dramaturg. České kultuře jako jeden z prvních přiblížil epické a lyrické politicky angažované divadlo, zejména tvorbu Bertolta Brechta a Ludvíka Kundery. V roce 1967 spoluzaložil Divadlo Husa na provázku, které zpočátku také vedl. Po srpnu 1968, kdy byl nucen vzdát se oficiální práce v divadle, se věnoval převážně vědecké činnosti v oblasti teatrologie. Je autorem mnoha význačných monografií a pod jeho pedagogickým vedením vyrostla řada uměleckých osobností jak na JAMU, tak i na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. Prvního března 2014 vstoupil do Síně slávy Mahenovy činohry.

13524.jpg

Ludvík Kundera a Bořivoj Srba. Foto z roku 1963, archiv NdB.