Jak vracet vstupenky

Na základě nařízení Ministerstva zdravotnictví ČR v souvislosti s výskytem koronaviru COVID-19, se s platností od dnešního dne 10. března 2020 do odvoláníruší všechna představení v budovách Národního divadla Brno - Janáčkovo dovadlo, Mahenovo divadlo a divadlo Reduta.

Vzhledem k tomu, že jde o opatření na dobu neurčitou, bude se vstupné vracet postupně – vždy od následujícího dne po původně stanoveném datu konání představení. 

Vstupné hrazené platební kartou online nebo bankovním převodem se bude vracet automaticky. 

Prosíme, aby návštěvníci, kteří zakoupili vstupenky na představení NdB a platili v hotovosti, požádali o vrácení vstupného pouze písemně - nejlépe e-mailem na adresu storno@ndbrno_cz s uvedením čísla účtu a kódu banky (IBAN, SWIFT/BIC) a k žádosti přiložili naskenované (nebo ofocené) vstupenky na vrácení. Prosíme diváky o trpělivost, žádosti budeme vyřizovat postupně.

Předplatitelům budou představení odehrána v náhradních termínech. 

Koncerty (Zrní, Rudy Linka, Vienna Strauss Philharmonic Orchestra, Hradišťan, Hana a Petr Ulrychovi) budou řešeny jednotlivě – veškeré informace budeme postupně sdělovat.

Národní divadlo Brno nebude hradit případné další náklady spojené se zrušenými představeními. 

O zrušení a změně programu bude NdB informovat prostřednictvím své webové stránky www.ndbrno.cz a písemným oznámením na dveřích Zákaznického centra na Dvořákově ulici a na dveřích všech divadelních budov NdB. Hromadné zákazníky například školy, cestovní kanceláře aj. může NdB informovat i telefonicky anebo e-mailem a to v případě, že je to z časového i technického hlediska možné a má k dispozici kontaktní údaje.

Další informace budou poskytovány operativně a budou zveřejněné na internetové stránce NdB www.ndbrno.cz a facebookových profilech.