Rozvrh na rok 2017/2018

Rozvrh na školní rok 2017/2018.

/rozvrh je členěn podle zkušebních sálů/

   

ZKUŠEBNA

DEN čas lekce pedagog
PONDĚLÍ 14:00-15:30 Děti 3. a 4. ročník (2x týdně) Ludmila Plíhalová 
15:30-17:00 Děti 5. a 6. ročník (2x týdně) Ludmila Plíhalová
ÚTERÝ 14:30-15:30 Děti 1. ročník (1x týdně) Zdenka Kalin
15:30-17:00 Děti 7. ročník (2x týdně) Vanda Skopalová
STŘEDA 14:00-15:30 Děti 4. ročník (2x týdně) Zlata Beňová 
  15:30-17:00 Děti 5. ročník (2x týdně) Zlata Beňová 
ČTVRTEK 14:00-15:30 Děti 3. a 4. ročník (2x týdně) Ludmila Plíhalová
15:30-17:00 Děti 7. ročník (2x týdně) Vanda Skopalová 
PÁTEK 14:00-15:30 Děti 4. ročník (2x týdně) Zlata Beňová
15:30-17:00 Děti 5. a 6. ročník (2x týdně) Ludmila Plíhalová
   

MALÝ SÁL

DEN čas lekce pedagog
PONDĚLÍ 14:00-15:00 Děti 1. ročník (1x týdně) Michaela Hosová
15:00-16:30 Děti 2. ročník (2x týdně) Michaela Hosová
17:00-18:30 Děti 9. ročník (2x týdně) Vanda Skopalová
18:30-20:00 Dospělí pokročilí TOP (2x týdně) Vanda Skopalová
ÚTERÝ 14:15-15:00 Baletní hrátky / 4-5 let (1x týdně) Tereza Mrkosová
15:15-16:00 Baletní hrátky / 4-5 let (1x týdně) Tereza Mrkosová
16:00-17:00 1. ročník (1x týdně) Zdenka Kalin
17:30-19:00 Dospělí pokročilí (2x týdně)  Vanda Skopalová
19:00-20:30 Dospělí mírně pokročilí (2x týdně) Zlata Beňová 
STŘEDA 14:00-15:00 Děti 1. ročník / 6-7 let (1x týdně) Michaela Hosová
15:00-16:30 Děti 2. ročník / 8-9 let (2x týdně) Michaela Hosová
16:30-18:00 Děti 9. ročník (2x týdně) Vanda Skopalová
18:00-19:30 Dospělí pokročilí TOP Vanda Skopalová
ČTVRTEK 14:15-15:00 Baletní hrátky / 4-5 let (1x týdně) Tereza Mrkosová
15:15-16:00 Baletní hrátky / 4-5 let (1x týdně) Tereza Mrkosová
16:00-17:30  Děti 2. ročník (1x týdně)  Zdenka Kalin
17:30-19:00 Dospělí pokročilí (2x týdně)  Vanda Skopalová
19:00-20:30 Dospělí mírně pokročilí (2x týdně) Zlata Beňová 
PÁTEK 13:45-14:30 Děti 1. ročník (1x týdně) Michaela Hosová
14:30-15:30 Děti 1. ročník (1x týdně) Michaela Hosová
15:30-17:00 Děti 5. ročník (2x týdně) Zlata Beňová
17:15-18:45 Dospělí mírně pokročilí (1x týdně) Ludmila Plíhalová 
19:00-20:30 Dospělí začátečníci - noví (1x týdně) Ludmila Plíhalová


Úhrada školného musí být provedena nejpozději do 30. září 2017, respektive do 31. ledna 2018 jedním z následujících způsobů:

  • Platbou na zaměstnanecké pokladně NdB (v hotovosti, kartou)
  • Úhrada bankovním převodem na účet číslo: 2110126623/2700,variabilní symbol: 315002, do zprávy pro příjemce napište příjmení a jméno žáka, který bude navštěvovat kurzy

  • poštovní poukázkou typu A na adresu majitele účtu: Národní divadlo Brno,
    p.o., Dvořákova 11, 657 70 Brno, ve prospěch účtu číslo: 2110126623/2700,variabilní symbol: 315002, do zprávy pro příjemce napište příjmení a jméno žáka, který bude navštěvovat kurzy                                              

    Při platbě bankovním převodem nebo složenkou může být vyžádán výpis z účtu, nebo ústřižek složenky.

V případě, že nebude školné do konce září, respektive do konce ledna uhrazeno, nebude žákovi umožněn vstup do hodiny!!!

První navštívená hodina je zdarma!!!