Foyer Janáčkova divadla - Rooseveltova 1-7

Foyer Janáčkova divadla / Existence prostoru: 1965-dosud 
Od konce šedesátých let 20. století je foyer Janáčkova divadla příležitostně využíván ke koncertním pořadům, besedám, lektorským úvodům, ale také k inscenační tvorbě. Netradičního prostoru foyeru využívala Miniopera Václava Noska, soubor činohry k inscenování hudebně literárních pásem (sedmdesátá léta 20. století), soubor opery ve foyeru Janáčkova divadla připravoval pravidelná nedělní matiné (osmdesátá až devadesátá léta 20. století). V posledních letech je prostor často využíván také k doprovodným pořadům k inscenacím na velké scéně.

 

Janáčkovo divadlo

Inscenace