Kozlí zpěv

Nummer 1408
Erstaufführungstermin 19. Juni 1998
Termin der Derniere 6. März 1999
Gebäude Mahen Theater, Malinovskeho nam. 1
Saison 1997/1998
Jahr 1998
Genre/Art Schauspiele
Ensemble Schauspiele
Autor Franz Werfel

Inszenierungsteam

Übersetzung Hanuš Karlach
Bearbeitung Zdeněk Kaloč
Dramaturgie Václav Cejpek
Regisseur Zdeněk Kaloč
Bewegung Zusammenarbeit Igor Vejsada
Bühne Albert Pražák
Kostüme Albert Pražák
Music Zdeněk Pololáník, Dan Dlouhý, Giuseppe Verdi

Besetzung

Štefan Milič, statkář a předseda rady starostů Zdeněk Dvořák
Mirko, Miličův syn David Kaloč
Mirkova matka Jana Hlaváčková
Jefrem Vesilič, statkář Jiří Pištěk
Staňa, dcera Vesiličova Martina Stehlíková
Stanina matka Ludmila Slancová
Juvan, student Igor Bareš
Chůva Adéla Drahomíra Hofmanová
Čeledín Petr Halberstadt
Fyzikus Jaroslav Dufek
Bogoboj František Derfler
Kruna Jana Štvrtecká
Pop Jaroslav Fert
Hostinský Martin Sláma
Teiterlik, akrobat a provazochodec Jan Grygar
Amerikán Ondřej Mikulášek
Feiwel, žid Jaroslav Kuneš
Krasnokrajský starosta Jan Zvoník
Modrygorský starosta Jindřich Světnica
Modgyjský starosta Bedřich Výtisk
Staršina Vladimír Krátký
Písař Martin Sláma
Bašibozuk Petr Halberstadt
Opilý pohodný Bedřich Výtisk
Starostové Karel Heinige, Jaroslav Karas, Jan Mozdřeň, Jan Našinec, Karel Pouchlý
Pacholci Jaroslav Knesl, Boris Ráboň
Děvečka Dominika Kleisová, Anna Michlíčková
Pacholek na statku Viliam Csontos
  • nahrávku diriguje Max Wittmann