Marie Stuartovna

Nummer 1321
Erstaufführungstermin 12. November 1993
Termin der Derniere 9. März 1995
Gebäude Mahen Theater, Malinovskeho nam. 1
Saison 1993/1994
Jahr 1993
Genre/Art Schauspiele
Ensemble Schauspiele
Autor Friedrich Schiller

Inszenierungsteam

Übersetzung Václav Renč
Dramaturgie Václav Cejpek
Regisseur Zdeněk Kaloč
Choreografie Jiří Kyselák
Bühne Jana Zbořilová
Kostüme Jana Zbořilová
Music Zdeněk Pololáník

Besetzung

Alžběta, královna anglická Jana Hlaváčková
Marie Stuartovna, královna skotská Magdaléna Kirchnerová
Robert Dudley, hrabě z Leicestru Zdeněk Dvořák
Georges Talbot, hrabě ze Shrewsbury Rudolf Krátký
William Cecil, baron z Burleigh Josef Karlík
Hrabě z Kentu Vladimír Krátký
William Davison, státní sekretář Jan Grygar
Amias Paulet, rytíř, strážce Mariin Jaroslav Kuneš
Mortimer, synovec Pauletův Petr Jančařík
Hrabě Aubespine, francouzský vyslanec Jan Zvoník
Hrabě Bellièvre Ondřej Mikulášek
Okelly, Mortimerův přítel Luboš Veselý
Drugeon Drury, druhý Mariin strážce Jindřich Světnica
Melvil, hofmistr Mariin František Derfler
Burgoyn, lékař Mariin Jiří Pištěk
Hanna Kennedyová, chůva Mariina Stanislava Strobachová
Markéta Kurlová, komorná Mariina Sylvie Nitrová
Důstojník tělesné stráže Martin Sláma
Páže Jan Novák
Dámy / Šlechtici / Služebné / Trabanti Barbora Chromá, Nicole Maláčová, Eva Prchalová, Patricie Turbová, Karel Heinige, Jiří Krbůšek, Ivan Lisický, Jan Mozdřeň, Jaroslav Mikulica, Boris Ráboň