Návštěva staré dámy

Nummer 1255
Erstaufführungstermin 19. April 1991
Termin der Derniere 19. April 1993
Gebäude Mahen Theater, Malinovskeho nam. 1
Saison 1990/1991
Jahr 1991
Genre/Art Schauspiele
Ensemble Schauspiele
Autor Friedrich Dürrenmatt

Inszenierungsteam

Übersetzung Jiří Stach
Dramaturgie Václav Cejpek
Regisseur Alois Hajda
Bewegung Zusammenarbeit Luboš Ogoun
Bühne Ladislav Vychodil
Kostüme Josef Jelínek
Music Pavel Blatný

Besetzung

Claire Zachanassianová Jana Hlaváčková
Manželé VII - IX Rostislav Čtvrtlík, Ondřej Mikulášek
Komorník Rudolf Krátký
Toby a Roby Zdeněk Papoušek, Jaroslav Karas st., Jaroslav Karas ml.
Koby a Loby Ivo Kubečka, Zdeněk Sedláček
Ill Josef Karlík
Illova žena Drahomíra Hofmanová
Illova dcera Eva Daňková, Kateřina Vaníčková
Illův syn Jiří Dvořák, Igor Bareš
Starosta Oldřich Slavík
Farář Jaroslav Kuneš
Učitel Leopold Franc, Ladislav Lakomý
Lékař Milan Vágner
Žena lékaře Arnoštka Mohelská
Policista Zdeněk Černín, Jiří Pištěk
Žena policistova Sylvie Nitrová
První občan Zdeněk Dvořák
Žena prvního občana Irena Konvalinová
Druhý občan Pavel Leicman
Žena druhého občana Lubomíra Sonková ml.
Třetí občan Bohumil Smutný
Žena třetího občana Helena Trýbová
Malíř Kühn Josef Štefl
Žena Kühnova Blažena Rýznarová
První žena Ludmila Slancová
Druhá žena Jana Janěková
Slečna Luisa Věra Hájková
Slečna Lotte Zuzana Slavíková
Vlakvedoucí Jan Grygar
Exekutor Jan Zvoník, Vladimír Krátký
První novinář Vladimír Krátký
Druhý novinář Zdeněk Junák
Reportér Ladislav Lakomý, Jan Grygar