Troilus a Kressida

Nummer 1096
Erstaufführungstermin 7. Februar 1986
Termin der Derniere 30. Dezember 1986
Gebäude Mahen Theater, Malinovskeho nam. 1
Saison 1985/1986
Jahr 1986
Genre/Art Schauspiele
Ensemble Schauspiele
Autor William Shakespeare

Inszenierungsteam

Übersetzung Jiří Josek
Dramaturgie Jaromír Vavroš
Regisseur Zdeněk Kaloč
Regieassistenz Jaromír Pásek, Václav Lautner
Dirigent Petr Chromčák
Bühne Jozef Ciller
Kostüme Marta Roszkopfová
Music Daniel Forró

Besetzung

Priamus, trojský král Milan Vágner
Hektor, syn Priamův František Derfler
Troilus, syn Priamův Václav Vostarek
Paris, syn Priamův Ondřej Mikulášek
Deifobus, syn Priamův Jan Němeček
Helenus, syn Priamův Petr Dohnal
Margarelon, Priamův levoboček Pavel Leicman
Aeneas, trojský velitel Zdeněk Junák
Antenor, trojský velitel František Kocourek
Pandarus, strýc Kressidy Jaroslav Kuneš
Helena, Menelaova manželka Ludmila Slancová
Andromacha, Hektorova manželka Irena Konvalinová
Kassandra, Priamova dcera, věštkyně Jana Hlaváčková
Kressida, dcera Kalchova Marcela Peňázová
Troilův sluha Antonín Formáček
Paridův sluha Zdeněk Dvořák
Agamemnon, řecký generál Josef Karlík
Menelaus, bratr Agamemnonův Josef Husník
Achilles, řecký velitel Miroslav Částek
Ajax, řecký velitel Daniel Dítě
Odysseus, řecký velitel Jan Zvoník
Nestor, řecký velitel Zdeněk Kampf
Diomedes, řecký velitel Jan Grygar
Patroklus, řecký velitel Zdeněk Sedláček
Thersites, znetvořený a hubatý Řek Zdeněk Černín
Kalchas, troský kněz na straně Řeků Vladimír Krátký
Diomedův sluha Luděk Svítil, Zdeněk Gric
  • spoluúčinkuje skupina historického šermu Victorius