Strakonický dudák

Number 1045
Date of Premiere 24. February 1984
Date of Closing Night 17. May 1989
Venue Mahen Theatre - Malinovskeho nam. 1
Season 1983/1984
Year 1984
Genre Drama
Company Drama
Author Josef Kajetán Tyl

Production Team

Dramaturgy Jaromír Vavroš
Director Zdeněk Kaloč
Assistant Stage Director Eduard Muroň, Kristián Chalupa
Conductor Jan Štych
Movement Collaboration Luboš Ogoun
Set Design Albert Pražák
Costume Design Libuše Princová
Designer Jiří Pitr, Ilda Pitrová
Music Zdeněk Pololáník
Musical Collaboration Jan Šrubař

Cast

Koděra, rychtář ve vsi blíže Strakonic Zdeněk Kampf
Šavlička, voják na dovolené Zdeněk Junák
Trnka, starý hajný František Derfler
Dorotka, dcera Trnkova Natálie Mukařovská
Švanda, mladý dudák, Dorotčin hoch Marek Vašut, Petr Hanus
Kalafuna, venkovský muzikant, Švandův přítel Zdeněk Sedláček
Kordula, Kalafunova žena Eva Hradilová
Honzík David Kaloč, Milan Marek
Frantík Pavel Koňárek, Radovan Hlinecký
Kačenka Martina Omelková, Jana Illková
Liduška Simona Jurčáková
Pantaleon Vocilka, bývalý študent Jan Zvoník
Nalejváček, hospodský Jaroslav Kuneš
Franěk Pavel Leicman
Matěj Zdeněk Černín
Váša Petr Hanus
Kuba Kristián Chalupa
1. chasník Tomáš Bělka
2. chasník Milan Dadák
1. děvče Irena Konvalinová
2. děvče Lubomíra Sonková ml.
3. děvče Jana Fišerová / Benešová
4. děvče Zuzana Jelínková
1. žena Jana Hlaváčková
2. žena Drahomíra Hofmanová
1. babka Helena Kružíková
2. babka Arnoštka Mohelská
3. babka Ludmila Slancová
Tomáš, starý dudák Rudolf Krátký
Král Alenoros, pán neznámých zemí František Derfler
Zulika, princezna Nataša Kalousová
Alamir, veliký rek a ženich Zuliky Zdeněk Junák
Mikuli, hostinský Jaroslav Kuneš
Gulinari Helena Kružíková
Vanika Arnoštka Mohelská
Dulina Ludmila Slancová
Palika Drahomíra Hofmanová
Korina Irena Konvalinová
Holika Lubomíra Sonková ml.
Utana Jana Fišerová / Benešová
Nilopa Zuzana Jelínková
First Lady Helena Kružíková
Second Lady Arnoštka Mohelská
3. dáma Ludmila Slancová
4. dáma Drahomíra Hofmanová
Neokles Rudolf Krátký
Lucidor/Lucile Zdeněk Kampf
Lesana, panovnice nad lesními pannami, polednicemi a divými ženami Nataša Kalousová
Bělena Jana Hlaváčková
Květena Irena Konvalinová
Lupina Lubomíra Sonková ml.
Jarona Jana Fišerová / Benešová
Leskava Zuzana Jelínková
Rosava, bývalá lesní panna, teď polednice a matka Švandova Ivana Valešová
Divuka Helena Kružíková
Mihulice Arnoštka Mohelská
Strahuše Drahomíra Hofmanová
Blyskava Ludmila Slancová
Jelen Jan Zvoník
1. pes Pavel Leicman
2. pes Zdeněk Černín
  • pozn. výtvarník
    Jiří Pitr, Ilda Pitrová - návrhy loutek