Strakonický dudák

Nummer 1045
Erstaufführungstermin 24. Februar 1984
Termin der Derniere 17. Mai 1989
Gebäude Mahen Theater, Malinovskeho nam. 1
Saison 1983/1984
Jahr 1984
Genre/Art Schauspiele
Ensemble Schauspiele
Autor Josef Kajetán Tyl

Inszenierungsteam

Dramaturgie Jaromír Vavroš
Regisseur Zdeněk Kaloč
Regieassistenz Eduard Muroň, Kristián Chalupa
Dirigent Jan Štych
Bewegung Zusammenarbeit Luboš Ogoun
Bühne Albert Pražák
Kostüme Libuše Princová
Gestalter Jiří Pitr, Ilda Pitrová
Music Zdeněk Pololáník
Musikalische Zusammenarbeit Jan Šrubař

Besetzung

Koděra, rychtář ve vsi blíže Strakonic Zdeněk Kampf
Šavlička, voják na dovolené Zdeněk Junák
Trnka, starý hajný František Derfler
Dorotka, dcera Trnkova Natálie Mukařovská
Švanda, mladý dudák, Dorotčin hoch Marek Vašut, Petr Hanus
Kalafuna, venkovský muzikant, Švandův přítel Zdeněk Sedláček
Kordula, Kalafunova žena Eva Hradilová
Honzík David Kaloč, Milan Marek
Frantik Pavel Koňárek, Radovan Hlinecký
Kačenka Martina Omelková, Jana Illková
Liduška Simona Jurčáková
Pantaleon Vocilka, bývalý študent Jan Zvoník
Nalejváček, hospodský Jaroslav Kuneš
Franěk Pavel Leicman
Matěj Zdeněk Černín
Váša Petr Hanus
Kuba Kristián Chalupa
1. chasník Tomáš Bělka
2. chasník Milan Dadák
1. děvče Irena Konvalinová
2. děvče Lubomíra Sonková ml.
3. děvče Jana Fišerová / Benešová
4. děvče Zuzana Jelínková
1. žena Jana Hlaváčková
2. žena Drahomíra Hofmanová
1. babka Helena Kružíková
2. babka Arnoštka Mohelská
3. babka Ludmila Slancová
Tomáš, starý dudák Rudolf Krátký
Král Alenoros, pán neznámých zemí František Derfler
Zulika, princezna Nataša Kalousová
Alamir, veliký rek a ženich Zuliky Zdeněk Junák
Mikuli, hostinský Jaroslav Kuneš
Gulinari Helena Kružíková
Vanika Arnoštka Mohelská
Dulina Ludmila Slancová
Palika Drahomíra Hofmanová
Korina Irena Konvalinová
Holika Lubomíra Sonková ml.
Utana Jana Fišerová / Benešová
Nilopa Zuzana Jelínková
1. dáma Helena Kružíková
2. dáma Arnoštka Mohelská
3. dáma Ludmila Slancová
4. dáma Drahomíra Hofmanová
Neokles Rudolf Krátký
Lucidor /Lucie Zdeněk Kampf
Lesana, panovnice nad lesními pannami, polednicemi a divými ženami Nataša Kalousová
Bělena Jana Hlaváčková
Květena Irena Konvalinová
Lupina Lubomíra Sonková ml.
Jarona Jana Fišerová / Benešová
Leskava Zuzana Jelínková
Rosava, bývalá lesní panna, teď polednice a matka Švandova Ivana Valešová
Divuka Helena Kružíková
Mihulice Arnoštka Mohelská
Strahuše Drahomíra Hofmanová
Blyskava Ludmila Slancová
Jelen Jan Zvoník
1. pes Pavel Leicman
2. pes Zdeněk Černín
  • pozn. výtvarník
    Jiří Pitr, Ilda Pitrová - návrhy loutek