Ivanov

Nummer 904
Erstaufführungstermin 1. September 1978
Termin der Derniere 30. Mai 1979
Gebäude Mahen Theater, Malinovskeho nam. 1
Saison 1978/1979
Jahr 1978
Genre/Art Schauspiele
Ensemble Schauspiele
Autor Anton Pavlovič Čechov

Inszenierungsteam

Übersetzung Leoš Suchařípa
Bearbeitung Zdeněk Kaloč
Dramaturgie Ludmila Bařinková
Regisseur Zdeněk Kaloč
Regieassistenz Jana Hlaváčková
Bühne Albert Pražák
Kostüme Jarmila Opletalová
Music Zdeněk Pololáník

Besetzung

Nikolaj Ivanov, stálý člen zemské správy Ladislav Lakomý
Anna Petrovna, žena Ivanovova Drahomíra Hofmanová
Matvěj Šabelskij, hrabě, Ivanovův strýc Otakar Dadák
Pavel Lebeděv, předseda okresní správy Oldřich Vykypěl
Zinaida Lebeděvová, žena Lebeděvova Helena Kružíková
Sáša, dcera Lebeděvova Sylvie Nitrová
Jevgenij Lvov, lékař Jiří Fišer
Marta Babakinová, vdova Jana Hlaváčková
Dmitrij Kosych, berní úředník Zdeněk Kampf
Michail Borkin, Ivanovův příbuzný a správce jeho statku Josef Karlík
Avdoťa, žena neurčitého zaměstnání Vlasta Fialová
První muž Jan Němeček
Druhý muž Zdeněk Junák
První host Miloš Hájek
Druhý host Stanislav Hejný
Třetí host Bohumil Smutný
Klavírista Jan Šrubař
Harmonikář František Lavička
Gavrila, lokaj Lebeděvových František Palčík
Jegor, podnájemník Lebeděvových Leopold Štěpán
  • hraje skupina Ornis - Jan Beránek, Jiří Adam, Milan Kašuba, Mirka Skřivánková
  • premiéra ohlášena na 27. 6. 1978
    z důvodu úmrtí Rudolfa Jurdy (představitele Matvěje Šabelského) přesunuta na 1. 9. 1978