Královský hon na slunce

Number 619
Date of Premiere 2. June 1967
Date of Closing Night 27. January 1968
Venue Mahen Theatre - Malinovskeho nam. 1
Season 1966/1967
Year 1967
Genre Drama
Premiere československá premiéra
Company Drama
Author Peter Shaffer

Production Team

Translation Jiří Mucha
Dramaturgy Jaromír Vavroš
Director Miloš Hynšt
Assistant Stage Director Jan Růžička
Conductor Jan Šrubař
Choreography Jiří Maršík
Set Design Vojtěch Štolfa
Costume Design Jiří Pitr, Ilda Pitrová
Music Marc Wilkinson

Cast

Francisco Pizarro, velitel výpravy Zlatomír Vacek
Hernando de Soto, zástupce velitele Karel Meister
Miguel Estete, královský Vidor čili Kontrolor Boleslav Roček
Pedro de Candia, velitel dělostřelectva Oldřich Slavík
Diego de Trujillo, velitel jízdy Leopold Franc
Martin Ruiz Otakar Dadák
Mladý Martin, Pizarrův panoš (Martin Ruiz jako chlapec) Václav Postránecký
Salinas, kovář Václav Kyzlink
Rodas, krejčí Karel Kabíček
Vasca Zdeněk Kampf
Domingo Bohumil Smutný
Juan Chavez Jiří Tomek
Pedro Chavez Oldřich Celerýn
Fray Vincente de Valverde, duchovní výpravy, dominikán Arnošt Navrátil
Fray Marcos de Nizza, františkánský mnich Stanislav Hejný
Atahuallpa, Inka, vládce Peru Jaroslav Dufek
Villac Umu, peruánský velekněz Oldřich Vykypěl
Challcuchima, generál Inků Rudolf Krátký
Pohlavár Ladislav Lakomý
Náčelník Tisíce Rodin Štěpán Zemánek
Felipillo, mladý Indián Milan Vágner
Manco Chasqui, čili Posel Jan Němeček
Inti Cousi, Atahuallpova nevlastní sestra Jasna Štrynclová
Oello, Atahuallpova žena Blažena Rýznarová
Peruánští Indiáni René Přibyl, Ivo Kučera, Ladislav Krátký, Pavel Rímský, Tomáš Töpfer, Michal Feinberger, Petr Boria, Otakar Štanbera