Královský hon na slunce

Nummer 619
Erstaufführungstermin 2. Juni 1967
Termin der Derniere 27. Januar 1968
Gebäude Mahen Theater, Malinovskeho nam. 1
Saison 1966/1967
Jahr 1967
Genre/Art Schauspiele
Premiere československá premiéra
Ensemble Schauspiele
Autor Peter Shaffer

Inszenierungsteam

Übersetzung Jiří Mucha
Dramaturgie Jaromír Vavroš
Regisseur Miloš Hynšt
Regieassistenz Jan Růžička
Dirigent Jan Šrubař
Choreografie Jiří Maršík
Bühne Vojtěch Štolfa
Kostüme Jiří Pitr, Ilda Pitrová
Music Marc Wilkinson

Besetzung

Francisco Pizarro, velitel výpravy Zlatomír Vacek
Hernando de Soto, zástupce velitele Karel Meister
Miguel Estete, královský Vidor čili Kontrolor Boleslav Roček
Pedro de Candia, velitel dělostřelectva Oldřich Slavík
Diego de Trujillo, velitel jízdy Leopold Franc
Martin Ruiz Otakar Dadák
Mladý Martin, Pizarrův panoš (Martin Ruiz jako chlapec) Václav Postránecký
Salinas, kovář Václav Kyzlink
Rodas, krejčí Karel Kabíček
Vasca Zdeněk Kampf
Domingo Bohumil Smutný
Juan Chavez Jiří Tomek
Pedro Chavez Oldřich Celerýn
Fray Vincente de Valverde, duchovní výpravy, dominikán Arnošt Navrátil
Fray Marcos de Nizza, františkánský mnich Stanislav Hejný
Atahuallpa, Inka, vládce Peru Jaroslav Dufek
Villac Umu, peruánský velekněz Oldřich Vykypěl
Challcuchima, generál Inků Rudolf Krátký
Pohlavár Ladislav Lakomý
Náčelník Tisíce Rodin Štěpán Zemánek
Felipillo, mladý Indián Milan Vágner
Manco Chasqui, čili Posel Jan Němeček
Inti Cousi, Atahuallpova nevlastní sestra Jasna Štrynclová
Oello, Atahuallpova žena Blažena Rýznarová
Peruánští Indiáni René Přibyl, Ivo Kučera, Ladislav Krátký, Pavel Rímský, Tomáš Töpfer, Michal Feinberger, Petr Boria, Otakar Štanbera