Rembrandt neboli Návrat syna marnotratného

Number 612
Date of Premiere 4. March 1967
Date of Closing Night 10. March 1968
Venue Mahen Theatre - Malinovskeho nam. 1
Season 1966/1967
Year 1967
Genre Drama
Premiere československá premiéra
Company Drama
Author Roman Brandstaetter

Production Team

Translation Jaroslav Simonides
Dramaturgy Bořivoj Srba
Director Zdeněk Kaloč
Assistant Stage Director Václav Kyzlink, Pavel Pecháček
Conductor Jan Šrubař
Choreography Věra Avratová
Set Design Bohumír Matal
Costume Design Jiří Pitr, Ilda Pitrová
Music Zdeněk Pololáník

Cast

Harmen van Rijn, mlynář v Lejdě Miloš Hájek
Cornelia, Harmenova žena Jarmila Urbánková
Adriaan, starší syn Harmena a Cornelie Bohumil Smutný
Lisbeth, dcera Harmena a Cornelie Viola Javůrková
Rembrandt, mladší syn Harmena a Cornelie Josef Karlík
Gerrit Dou, malíř, Rembrandtův žák Jiří Tomek
Jan van Uylenburgh, hlava rodiny Uylenburghů Rudolf Jurda
Titia, Janova sestra Stanislava Strobachová
Histia, Janova sestra Jana Kuršová / Kalášková
Saskia, Janova sestra Helena Kružíková
Hendrick van Uylenburgh, obchodník obrazy Boleslav Roček
Vévoda Cosimo, následník toskánského trůnu Josef Husník
Constantin van Huygens, sekretář nizozemského místodržitele Otakar Dadák
Nicolas Tulp, lékař, amsterodamský primátor Milan Vágner
Dirck van Cattenburgh, obchodník vínem Oldřich Vykypěl
Jan Six Ladislav Lakomý
Anthonus van Beresteyn, amsterodamský kupec Zdeněk Kampf
Margarette van Bilderbecqová Jana Hlaváčková
Patronella de Buysová Miroslava Jandeková
Machteld van Doornová Jarmila Lázničková
Thomas de Keyser, malíř Karel Meister
Joost van Vondel, básník Jiří Papež
Frans Banning Cocq, kapitán Rudolf Krátký
Willem van Ruytenburgh, poručík Jan Němeček
Jan Bisser Corlitzer, praporečník Oldřich Celerýn
Christoph Thysz, majitel domu Josef Štefl
Isaac van Clessem-Heersbecq, lichvář Oldřich Slavík
Heraklius, syn Isaaca Václav Postránecký, Jaroslav Someš
Maerten Kratzer, lichvář, obchodník a sběratel Arnošt Navrátil
Geertie Dircxová, Rembrandtova hospodyně Vlasta Fialová
Hendrickje Stoffelsová Miriam Hynková
Titus, syn Rembrandta a Saskie Václav Postránecký, Jaroslav Someš
Cornelia, dcera Rembrandta a Hendrickje Eliška Balzerová / Havránková, Dana Klichová
Gartner, majitel vinárny "U zlaté koruny" Rudolf Chromek
Hamilkar, správce hřbitova v Oude Kerk Zlatomír Vacek
Th. J. Haaringh, soudní vykonavatel Stanislav Hejný
Sluha v Kloveniersdoelenu Václav Kyzlink
První střelec Jaroslav Dufek
Druhý střelec Leopold Franc
Slepec Štěpán Zemánek
Žebračka Miloslava Urbánková
Beznohý Blažej Ingr
Beznosý František Šlégr
Trudovitý Václav Kyzlink
Hrobník Dušan Novotný
Martin, Rembrandtův sluha Pavel Leicman