Rembrandt neboli Návrat syna marnotratného

Nummer 612
Erstaufführungstermin 4. März 1967
Termin der Derniere 10. März 1968
Gebäude Mahen Theater, Malinovskeho nam. 1
Saison 1966/1967
Jahr 1967
Genre/Art Schauspiele
Premiere československá premiéra
Ensemble Schauspiele
Autor Roman Brandstaetter

Inszenierungsteam

Übersetzung Jaroslav Simonides
Dramaturgie Bořivoj Srba
Regisseur Zdeněk Kaloč
Regieassistenz Václav Kyzlink, Pavel Pecháček
Dirigent Jan Šrubař
Choreografie Věra Avratová
Bühne Bohumír Matal
Kostüme Jiří Pitr, Ilda Pitrová
Music Zdeněk Pololáník

Besetzung

Harmen van Rijn, mlynář v Lejdě Miloš Hájek
Cornelia, Harmenova žena Jarmila Urbánková
Adriaan, starší syn Harmena a Cornelie Bohumil Smutný
Lisbeth, dcera Harmena a Cornelie Viola Javůrková
Rembrandt, mladší syn Harmena a Cornelie Josef Karlík
Gerrit Dou, malíř, Rembrandtův žák Jiří Tomek
Jan van Uylenburgh, hlava rodiny Uylenburghů Rudolf Jurda
Titia, Janova sestra Stanislava Strobachová
Histia, Janova sestra Jana Kuršová / Kalášková
Saskia, Janova sestra Helena Kružíková
Hendrick van Uylenburgh, obchodník obrazy Boleslav Roček
Vévoda Cosimo, následník toskánského trůnu Josef Husník
Constantin van Huygens, sekretář nizozemského místodržitele Otakar Dadák
Nicolas Tulp, lékař, amsterodamský primátor Milan Vágner
Dirck van Cattenburgh, obchodník vínem Oldřich Vykypěl
Jan Six Ladislav Lakomý
Anthonus van Beresteyn, amsterodamský kupec Zdeněk Kampf
Margarette van Bilderbecqová Jana Hlaváčková
Patronella de Buysová Miroslava Jandeková
Machteld van Doornová Jarmila Lázničková
Thomas de Keyser, malíř Karel Meister
Joost van Vondel, básník Jiří Papež
Frans Banning Cocq, kapitán Rudolf Krátký
Willem van Ruytenburgh, poručík Jan Němeček
Jan Bisser Corlitzer, praporečník Oldřich Celerýn
Christoph Thysz, majitel domu Josef Štefl
Isaac van Clessem-Heersbecq, lichvář Oldřich Slavík
Heraklius, syn Isaaca Václav Postránecký, Jaroslav Someš
Maerten Kratzer, lichvář, obchodník a sběratel Arnošt Navrátil
Geertie Dircxová, Rembrandtova hospodyně Vlasta Fialová
Hendrickje Stoffelsová Miriam Hynková
Titus, syn Rembrandta a Saskie Václav Postránecký, Jaroslav Someš
Cornelia, dcera Rembrandta a Hendrickje Eliška Balzerová / Havránková, Dana Klichová
Gartner, majitel vinárny "U zlaté koruny" Rudolf Chromek
Hamilkar, správce hřbitova v Oude Kerk Zlatomír Vacek
Th. J. Haaringh, soudní vykonavatel Stanislav Hejný
Sluha v Kloveniersdoelenu Václav Kyzlink
První střelec Jaroslav Dufek
Druhý střelec Leopold Franc
Slepec Štěpán Zemánek
Žebračka Miloslava Urbánková
Beznohý Blažej Ingr
Beznosý František Šlégr
Trudovitý Václav Kyzlink
Hrobník Dušan Novotný
Martin, Rembrandtův sluha Pavel Leicman