Polly aneb Žebrákova opera ve dvou dílech

aneb Komedie na pokračování, roku 1728 dílem uvedená v Královském divadle v Lincolns-Inn Fields a dílem Jeho Milostí lordem komořím zakázána

Number 585
Date of Premiere 12. February 1966
Date of Closing Night 16. June 1966
Venue Mahen Theatre - Malinovskeho nam. 1
Season 1965/1966
Year 1966
Genre Drama
Premiere československá premiéra
Company Drama
Author John Gay

Production Team

Translation Jiří Valja
Editing / Modifications Jaromír Vavroš
Dramaturgy Jaromír Vavroš
Director Alois Hajda
Assistant Stage Director Václav Kyzlink
Conductor Jan Šrubař
Choreography Jiří Nermut
Set Design Miloš Tomek
Costume Design Alois Mikulka
Music Pavel Blatný
Orchestration J. Bárta, O. Bláha

Cast

Ředitel Josef Karlík
Žebrák Josef Husník
Herec Oldřich Slavík
Druhý herec Václav Postránecký
Herečka Jarmila Lázničková
Práskač Josef Karlík
Lapák Zlatomír Vacek
Macheath Oldřich Slavík
Chmaták Václav Postránecký
Kuba Vyškub Václav Kyzlink
Honza Křivoprsťák Oldřich Celerýn
Vilda Strašbidlo Vladimír Kulhavý
Bertík z Vřesoviště Viktor Vrabec
Eda Štípák Jan Odl
Mates z Mincovny Josef Husník
Béna Vostrejch Miroslav Částek
Číšník Jaromír Pásek
Žalářník František Šlégr
Paní Práskačová Vlasta Fialová
Polly Práskačová Jana Hlaváčková
Lucy Lapáková Arnoštka Mohelská
Diana Šlundrová Jana Kuršová / Kalášková
Jenny Potáplice Libuše Geprtová
Madam Lichometná Jarmila Lázničková
Dolly Poběhlice Miroslava Jandeková
Madam Rejpalová Hana Tesařová
Bětka Hampejznice Jasna Štrynclová
Zuzka Frajerka Viola Javůrková
Mařka Troufalová Miloslava Urbánková
Dukát Oldřich Celerýn
Morano Oldřich Slavík
Vanderbluf Václav Postránecký
Ouvazník Miroslav Částek
Hampejzník Zlatomír Vacek
Houfnice Jan Odl
Laguerre Václav Kyzlink
Pohetohí Josef Karlík
Kauvaukí Josef Husník
Lokaj František Hromada
Druhý lokaj Otakar Prajzner
Třetí lokaj Vladimír Picmaus
Indián František Šlégr
Druhý Indián Viktor Vrabec
Paní Dukátová Stanislava Strobachová
Damaris Viola Javůrková
Šlumpna Miroslava Jandeková
Děvka Jasna Štrynclová
Druhá děvka Hana Tesařová