Švejk

Nummer 509
Erstaufführungstermin 30. Oktober 1962
Termin der Derniere 10. Juni 1963
Gebäude Mahenovo divadlo - Lidická 16
Saison 1962/1963
Jahr 1962
Genre/Art Schauspiele
Premiere československá premiéra
Ensemble Schauspiele
Autor Jaroslav Hašek, Jan Grossman

Inszenierungsteam

Regisseur Evžen Sokolovský
Regieassistenz Václav Kyzlink
Choreografie Luboš Ogoun
Bühnedesign Jiří Janeček
Music Zdeněk Šikola

Besetzung

Josef Švejk Josef Karlík, Miroslav Zejda
Major Bluher Václav Kyzlink
Nadporučík Lukáš Rudolf Jurda
Generálmajor Schwarzburg Bohumil Smutný
Železničář Zdeněk Kampf
Voják na nádraží Jan Heger
Poručík na nádraží Karel Kabíček
Babička ve Vráži Jarmila Urbánková
Harmonikář v Malčíně Miroslav Částek
Hostinský v Malčíně Bohumil Ševčík
Pantáta Melichárek Jaroslav Lokša
Vandrák Zdeněk Kampf
Strážmistr v Putimi Rudolf Chromek
První soused Rudolf Walter
Druhý soused Alfred Strejček
Starý ovčák František Šlégr
Závodčí v Putimi Zdeněk Martínek
Pejzlarka Marie Pavlíková
Četnický rytmistr v Písku Štěpán Zemánek
Strážmistr Matějka Ivan Misař
Plukovník Schröder Arnošt Navrátil
Hejtman Ságner Miloš Hájek
Kadet Biegler Zdeněk Kampf
Kretschmann, důstojník Jiří Papež
Spiro, důstojník Oldřich Vykypěl
Marek, dobrovolník Miroslav Částek
Profous František Derfler
Vodička, sapér Václav Kyzlink
Růženka, sklepnice Helena Šimková
První měšťák Bohumil Ševčík
Druhý měšťák Karel Kabíček
Služka u Kákonyiů Viola Javůrková
Kákonyi Bohumil Smutný
Paní Kákonyiová Miluše Kudličková
Auditor Ruller Rudolf Walter
Vaněk, účetní šikovatel Rudolf Chromek
Baloun Arnošt Navrátil
Cuksfíra Fuchs Bohumil Smutný
Desátník Blažek Ladislav Mareček
Jurajda, kuchař okultista Karel Kabíček
Braun, ordonanc 12. marškumpanie Alfred Strejček
Ordonanc v regimentskanceláři Jan Heger
Ordonanc 13. marškumpanie Jiří Mucha
Chodounský, telefonista Štěpán Zemánek
Poddůstojník Bohumil Ševčík
Nádražní velitel Rudolf Walter
Poručík Dub Zdeněk Martínek
Generál František Šlégr
Voják na stráži Jan Heger
Žid Bohumil Ševčík
Holka Jana Andresíková
Hejtman Tayerle Jiří Papež
Hejtman Kranich Oldřich Vykypěl
Madame Marie Pavlíková
Ida Jiřina Petrů
Ella Jana Andresíková
Pouliční holka Miloslava Urbánková
Brigadýr Ivan Misař
Telefonista Ladislav Županič
Starosta Zdeněk Kampf
Generál Fink Jaroslav Lokša
Major Wolf Bohumil Smutný
Feldkurát Martinec Zdeněk Kampf
Major Sáhlo Václav Kyzlink
Stráž v magacínu Bohumil Ševčík
Milosrdné sestry Viola Javůrková, Miloslava Urbánková, Jana Hlaváčková
Služba u telefonu Alfred Strejček
Důstojník ministerstva Ivan Misař
Vojáci Ivan Misař, Jan Heger, Ladislav Županič, Jiří Mucha, Ladislav Mareček, Alfred Strejček, František Derfler
  • uváděno ve dvou samostatných dílech
    • derniéra 1. dílu - 8. května 1963
    • derniéra 2. dílu - 10. června 1963