Oresteia

Agamemnon - Oběť na hrobě - Poražené Lítice

Nummer 501
Erstaufführungstermin 29. April 1962
Termin der Derniere 30. November 1962
Gebäude Mahenovo divadlo - Lidická 16
Saison 1961/1962
Jahr 1962
Genre/Art Schauspiele
Ensemble Schauspiele
Autor Aischylos

Inszenierungsteam

Übersetzung Ferdinand Stiebitz
Dramaturgische Zusammenarbeit Bořivoj Srba
Regisseur Miloš Hynšt
Dirigent Jan Šrubař
Choreografie Jiřina Ryšánková
Bühne Zdeněk Pavel
Kostüme Petr Diviš
Music Josef Berg

Besetzung

Agamemnon, král v Argu Arnošt Navrátil
Klytaimestra, choť Agamemnonova Jarmila Lázničková
Aigisthos, milenec Klytaimestřin Karel Meister
Kassandra, trojská věštkyně Vlasta Fialová
Hlídač, sluha Agamemnonův Rudolf Chromek
Hlasatel Agamemnonův Karel Kabíček
Protagonisté chóru argejských starců Miloš Hájek, Stanislav Hejný, Richard Novák, Werner Roesler, Josef Veverka, Jaroslav Verner
Orestes, syn Agamemnonův a Klytaimestřin Josef Husník
Elektra, sestra Orestova Jana Kuršová / Kalášková
Pylades, přítel Orestův Miroslav Částek
Chůva Orestova Jarmila Urbánková
Protagonistky chóru argejských žen Miroslava Jandeková, Stanislava Strobachová, Hana Janků / Svobodová, Hana Krejčí, Jarmila Orlová, Živana Veselá
Protagonistka chóru trojských otrokyň Viola Javůrková
Foibos Apollón, bůh Jiří Papež, Milan Vágner
Duch Klytaimestřin Jarmila Lázničková
Pallas Athéna, bohyně Helena Kružíková
Protagonistka chóru Lític Marie Pavlíková
Chór Lític Miroslava Jandeková, Viola Javůrková, Stanislava Strobachová, Miloslava Urbánková, Jaroslava Bečicová, Olga Langerová, Darja Veselská