Miláček

Number 420
Date of Premiere 14. September 1958
Date of Closing Night 21. October 1959
Venue Mahenovo divadlo - Lidická 16
Season 1958/1959
Year 1958
Genre Drama
Company Drama
Author Guy de Maupassant

Production Team

Dramatisation I. Prut
Translation Evžen Drmola, Evženie Drmolová
Director Miroslav Zejda
Assistant Stage Director Rudolf Jurda
Stage Design Jan Najmr
Music Jan Šrubař

Cast

Georges Duroy, bývalý poddůstojník Boleslav Roček
Charles Forestier, novinář Stanislav Hejný
Madeleine Forestierová, Charlesova žena Stanislava Strobachová
Clotilde de Marelle, Madeleinina přítelkyně Jana Kuršová / Kalášková
Walter, majitel listu La Vie Française Bohumil Smutný
Virginie, Walterova žena Jarmila Lázničková
Suzanne, dcera Walterů Eva Kubešová
Laroche-Mathieu, poslanec Arnošt Navrátil
Coquille, poslanec Václav Kyzlink
Berger, poslanec Miloš Hájek
Poindor, poslanec Oldřich Vykypěl
Norbert de Varenne, básník Štěpán Zemánek
Saint-Potin, novinář Jaroslav Lokša
Jacques Rival, novinář Josef Karlík
Metér Miroslav Seemann, František Vicena
Hrabě de Vaudrec Karel Hospodský
Pán Rudolf Jurda
Rachel Zdeňka Zeithamlová
Lampremont, novinář Dobroslav Čech
Notary Karel Kabíček
Notářova žena Miloslava Urbánková
Květinářka Bohumila Myslíková
Policejní komisař František Vicena
Foucart, redakční sluha Bohumil Ševčík
Sluha v domě Forestierově František Toman
Sluha v domě Walterově Jaromír Pásek
Kamelot Otakar Dadák
Kněz Karel Meister
Číšnice Jiřina Horáčková