Galileo Galilei

Nummer 391
Erstaufführungstermin 31. Mai 1957
Termin der Derniere 9. Juli 1958
Gebäude Mahenovo divadlo - Lidická 16
Saison 1956/1957
Jahr 1957
Genre/Art Schauspiele
Premiere československá premiéra
Ensemble Schauspiele
Autor Bertolt Brecht

Inszenierungsteam

Übersetzung Rudolf Vápeník, Ludvík Kundera
Regisseur Miroslav Seemann
Bewegung Zusammenarbeit Marie Mrázková
Bühne Miloš Tomek
Kostüme Alois Vobejda
Music Hanns Eisler

Besetzung

Galileo Galilei Arnošt Navrátil
Andrea Sarti Josef Štefl
Paní Sartiová, Galileiho hospodyně, Andreova matka Jarmila Urbánková, Miloslava Urbánková
Ludovico Marsili, bohatý mladý muž Boleslav Roček
Pan Priuli, kurátor university v Padově Josef Srch
Sagredo, Galileiho přítel Otakar Dadák
Virginia, Galileiho dcera Viola Javůrková, Eva Kubešová
Federzoni, brusič čoček, Galileiho spolupracovník Stanislav Hejný
Filosof Štěpán Zemánek
Dóže Oldřich Celerýn
Radní František Toman
Cosimo de Medici, velkovévoda florentský Miloš Hájek ml., Eva Křížová
Dvorní maršálek Miroslav Seemann
Matematik Rudolf Krátký
Starší dvorní dáma Anděla Novotná
Mladší dvorní dáma Viola Javůrková, Eva Kubešová
Prelát Václav Kyzlink
Učenec Karel Kabíček
První mnich František Šolc, František Vicena
Druhý mnich Josef Karlík
Třetí mnich Bohumil Ševčík
Astronom Karel Meister
Starý kardinál František Šlégr
Christopher Clavius, astronom Jaromír Pásek
Fulganzio Zdeněk Kampf
Kardinál - inkvizitor Karel Hospodský
Kardinál Barberini, později papež Urban VIII. Oldřich Vykypěl
Kardinál Bellarmin Oldřich Celerýn
První duchovní sekretář Dobroslav Čech
Druhý duchovní sekretář František Toman
První mladá dáma Miroslava Jandeková
Druhá mladá dáma Bohumila Myslíková
Filippo Mucius, učenec Rudolf Krátký
Pan Gaffone, rektor university v Pise Jaroslav Lokša
Vanni, slevač Karel Meister
Vysoký úředník Václav Kyzlink
Individuum Dobroslav Čech