Jan Roháč

Číslo 253
Datum premiéry 3. březen 1951
Datum derniéry 19. leden 1952
Budova Mahenovo divadlo - Veveří 1
Sezóna 1950/1951
Rok 1951
Žánr/Druh činohra
Soubor Činohra
autor Alois Jirásek

Inscenační tým

režie Zdeněk Míka
scéna Miloš Tomek
kostýmy Květoslava Pálková / Kubátová

Role a obsazení

Aleš Vřešťovský z Risenburka, správce Království českého Karel Hospodský
Hynce Ptáček z Pirkštejna František Baťka
Jan Velvar, konšel Starého města Pražského Štěpán Zemánek
Kněz Prokop Holý, správce polní obce Táborské Oldřich Vykypěl
Jan Čapek ze Sán, hejtman polní obce Sirotčí Josef Srch
Jan Roháč z Dubé, hejtman Táborský Jaroslav Lokša
Hrdinka, bratr Táborský Václav Kyzlink
Baba, bratr Táborský František Šlégr
Anna, Velvarova dcera Viola Zinková
Zigmund, císař římský, král uherský Martin Růžek
Brunorio de la Scala, vévoda veronský Bohumil Smutný
Kašpar, hrabě Šlik, kancléř císařův Rudolf Krátký
Arnošt z Vlašimě, dvorský maršálek císařův Soběslav Sejk
Jan z Palomar, arcijáhen Barcelonský, legát koncilia Basilejského Rudolf Chromek
Diviš Bořek z Miletínka Oldřich Lukeš
Mistr Jan z Příbrami Stanislav Hejný
Městský písař Zdeněk Kampf
Chrudimský měšťan Felix Prédl
Císařovna Barbora Jarmila Lázničková
Žebravý mnich Zlatomír Vacek
Kejklíř Svatoslav Stránský
Mastičkář Hanuš Malimánek
Bakalář Rudolf Jurda
Matrona ze Sieny Jarmila Urbánková
Lucetta Eva Kubešová
I. krásná paní Vlasta Fialová
II. krásná paní Miroslava Jandeková
III. krásná paní Miloslava Urbánková
Sluha Alois Kohlman