Tichý Don

Nummer nečíslováno
Erstaufführungstermin 31. Januar 1937
Termin der Derniere 15. April 1937
Gebäude Divadlo Na hradbách - Malinovského nám. 1
Saison 1936/1937
Jahr 1937
Genre/Art Oper
Ensemble Oper
Autor Ivan Ivanovič Dzeržinskij

Inszenierungsteam

Libretto Leonid Ivanovič Dzeržinskij
Regisseur Branko Gavella
Dirigent Quido Arnoldi
Tanzzusammenarbeit Ivo Váňa Psota
Bühne Nicola Benois
Kostüme Nicola Benois
Chorleiter Vilibald Rubínek

Besetzung

Pantělej Mělechov, zámožný donský sedlák Gustav Talman
Iljinična, žena Pantělejova Božena Žlábková
Grigorij Mělechov, syn Pantělejův Emil Olšovský
Petro Mělechov, syn Pantělejův Vladimír Jedenáctík
Dáša, Petrova žena Marie Podvalová
Mironovič, bohatý donský sedlák Antonín Pelz / Pelc
Lukinična Mironovna, žena Mironovičova Jarmila Lenská
Natalja, dcera Mironovičova Věra Střelcová
Míťka, syn Mironovičův Nikola Cvejič
Aksiňa Marie Řezníčková
Generál Listnickij Vlastimil Šíma
Jevgenij Listnickij Václav Bednář
Mišuk Jaroslav Jaroš
Saška, kočí Leonid Pribytkov
Raněný voják Karel Spurný
Esaul Bedřich Loidolt
Der Vorsänger Antonín Pelz / Pelc
Starostlivý mužik Josef Kejř
Lokaj František Pospíšilík
Voják Antonín Vacek
Velký voják František Šíma
Malý kozák Alfred Czopek / Čopek
Hlas Josef Kopecký
I. mužik Hubert Kološ
II. mužik Bohumil Nováček
I. děda Josef Kejř
II. děda Rudolf Sedláček
Prostřední kozák Václav Fiala
Jeden z kozáků Alfred Czopek / Čopek