Marie Antoinetta

Číslo nečíslováno
Datum premiéry 25. duben 1935
Datum derniéry 14. červen 1935
Budova Divadlo Na hradbách - Malinovského nám. 1
Sezóna 1934/1935
Rok 1935
Žánr/Druh činohra
Soubor Činohra
autor Joža Götzová

Inscenační tým

režie Aleš Podhorský
scéna František Muzika
hudba František Lukas

Role a obsazení

Marie Antoinetta Zdeňka Gräfová
Král Ludvík XVI. Aleš Podhorský
Marie, dcera Marie Ant. a Ludvíka Dagmar Kalendová
Louis, dauphin Růžena Elingerová
Madame Elisabeth, králova sestra Zdenka Švabíková
Hrabě d'Artois, bratr Ludvíkův Jan Lon
Marie Luisa Francouzská, abatyše, teta Ludvíkova Anděla Novotná
Adelaida, teta Ludvíkova Olga Zwachová
Viktorie, teta Ludvíkova Zdeňka Hanáková
Žofie, teta Ludvíkova Božena Žáková
Princezna Lamballe Marie Pavlíková
Hraběnka Polignacová Jarmila Svobodová
Hrabě Mercy Jaroslav Lokša
Kardinál Rohan Karel Urbánek
Hans Axel Fersen, švédský hrabě Vladimír Leraus
Beaumarchais Josef Skřivan
Böhmer, klenotník František Klika
Baron de Breteuil Václav Urban
Hrabě de la Marck Václav Fiala
Velitel flanderského pluku Stanislav Hejný
Romeuf, poručík královniny stráže Rudolf Deyl ml.
Mirabeau, vůdce revoluce František Šlégr
Ministr Necker Kamil Blahovec
Ministr Saint-Priest Antonín Fiala
Generál Lafayette Konstantin Mátl
Mounier, předseda Nár. shromáždění Josef Horňák
Théroignová, revolucionářka Vlasta Fabianová
První žena z Paříže Božena Kliková
Druhá žena z Paříže Františka Venclů / Venclová
Třetí žena z Paříže Marie Secová
Čtvrtá žena z Paříže Božena Žáková
Pátá žena z Paříže Marie Slavíčková
Drouet, jakobín Theodor Strejcius
Vévoda Choiseul, velitel husarů Antonín Turek
Sauce, starosta Ladislav Liška
Poslanec Barnave, venkovský advokát Karel Hospodský
Poslanec Petion Václav Fiala
Simon, švec, revolucionář František Klika
Santerre, revolucionář, pak starosta Paříže Kamil Blahovec
Toulan, revolucionář Ctibor Sonevend
Gilbert, gardista Josef Groh
Hermann, předseda tribunálu Jaroslav Lokša
Fouquier-Tinville, veřejný žalobce Antonín Klimeš
První přísedící tribunálu Antonín Beranovský
Druhý přísedící tribunálu Hugo Lerch
První obhájce Ladislav Liška
Druhý obhájce Antonín Fiala
Hlavní porotce Bohumil Nováček
Komorník Cléry Felix Prédl