Hry o Marii

Nummer nečíslováno
Erstaufführungstermin 23. Februar 1935
Termin der Derniere 2. Mai 1935
Gebäude Divadlo Na hradbách - Malinovského nám. 1
Saison 1934/1935
Jahr 1935
Genre/Art Oper
Premiere původní premiéra
Ensemble Oper
Autor Bohuslav Martinů

Inszenierungsteam

Regisseur Rudolf Walter
Dirigent Antonín Balatka
Choreografie Emerich Gabzdyl
Bühne František Muzika
Kostüme František Muzika
  • spoluúčinkuje užší smíšený sbor Filharmonické Besedy a chlapecký sbor reformovaného reálného gymnasia v Králově Poli