Žižkova smrt

Číslo nečíslováno
Datum premiéry 18. červen 1924
Datum derniéry 18. září 1924
Budova Divadlo Na hradbách - Malinovského nám. 1
Sezóna 1923/1924
Rok 1924
Žánr/Druh činohra
Soubor Činohra
autor Josef Jiří Kolár

Inscenační tým

režie Jaroslav Auerswald

Role a obsazení

Zikmund, císař Německé říše Karel Urbánek
Fernando, biskup lucký, papežský legát na císařském dvoře Ladislav Trnobranský
Biskup mohučský Alois Snopek
Biskup trevírský Karel Ernest
Markrabě Bedřich Míšeňský Vladimír Skalický
Jindřich Plumlovský z Kravař, císařský hejtman na Moravě Bohumil Nováček
Mikuláš Zajíc z Hazmburka Josef Horňák
Aleš ze Šternberka Václav Meisner
Čeněk z Vartenberka Jaroslav Suchánek
Půta z Častolovic Adolf Brunner
Racek z Rožmberka Jaroslav Auerswald
Vok z Holšteina Antonín Fiala
Mikeš Divůček z Jemnišť, mincmistr na Horách Kutných Otto Čermák
Jetřich, syn Mikešův, bývalý mnich Rudolf Walter
Jan Žižka z Trocnova, nazván z Kalicha Václav Baloun
Cidlina, dcera Žižkova Anděla Novotná
Mikuláš z Husi, pán na Husinci Ladislav Pech
Zikmund Korybut, kníže litevský Jindřich Vacín
Božepor Kněžoveský, pražský konšel Jan Koudelka
Pavlík Charvát, pražský konšel Vladimír Skalický
Jan Rokycana, bakalaureat a mistr bohosloví Jiří Koldovský
Mistr Jakobellus, kazatel v Betlémské kapli Emanuel Doležal
Prokop Holý, Tábor ve vojště Žižkově Emanuel Rabas
Obrovec, Tábor ve vojště Žižkově Jan Špůrek
Záviše Bradatý, Tábor ve vojště Žižkově Karel Ernest
Havel Bzdinka, Tábor ve vojště Žižkově Josef Saksl
Lešek, vůdce Korybutových biřiců Alois Černý
Hlásný na hradě Přibyslavě Ladislav Trnobranský
Jaroš, žoldnéř Antonín Fiala
Hněvoň, žoldnéř Josef Horňák