Král Václav IV.

Číslo nečíslováno
Datum premiéry 19. srpen 1922
Datum derniéry 4. březen 1923
Budova Divadlo Na hradbách - Malinovského nám. 1
Sezóna 1922/1923
Rok 1922
Žánr/Druh činohra
Soubor Činohra
autor Arnošt Dvořák

Inscenační tým

režie Rudolf Walter

Role a obsazení

Václav IV., král český a německý Karel Urbánek
Žofie, choť Václavova Zdeňka Gräfová
Jan, řečený Železný, biskup litomyšlský Gustav Ekl / Eckel
Jošt, markrabí moravský Ladislav Pech
Jindřich z Rožmberka Otto Čermák
Ota z Bergova a na Bílině Karel Ernest
Hynek Berka z Dubé a Hohenštejna Josef Hrazdil
Zbyněk Zajíc z Háznburka Antonín Fiala
Petr ze Svojšina Vladimír Šimáček
Mikulaj z Lobkovic Hugo Haas
Mikuláš z Pístného Jan Holubář
Zikmund Huber Josef Voldán
Eliška z Kravař, choť Jindřicha z Rožmberka Marie Brožová
Anna z Frimburka Ludmila Boubelová
Šašek krále Václava IV. Jaroslav Auerswald
Jan z Husi Ladislav Pech
Křišťan z Prachatic Ladislav Smolinský
Walter Harasser Ladislav Trnobranský
Henning de Baltenhagen Josef Voldán
Jan z Lehnice František Boda
Jan Žižka Václav Baloun
Anežka z Trocnova Jarmila Šamalíková
Jakub Pekař Josef Horňák
Jiří Budkář Emanuel Doležal
Zuzana Lazebnice Anděla Novotná
Matěj Švec z Podčápel Rudolf Walter
Mikeš Děd Gustav Hilmar
Jan, purkrabí Ladislav Smolinský
Maří, žena Janova Marie Balounová
Janek Helena Krtičková
Žebravý mnich Josef Vojnar
Purkrabí domu, řečeného Pražský, ve Vídni Ladislav Trnobranský
Menhart Velfův Rudolf Walter
Poduška, služebník králův Emanuel Doležal
Nahluchlý služebník Václav Baloun
Selské děvče, později vdova po Matěji Ševci Jarmila Urbánková
Dva poslové krále francouzského František Kotouč, Jan Linhart
Hejtman rožmberský Ladislav Trnobranský
Starší sedlák Josef Horňák
Kuchtík Marie Randová
Posel z Prahy Karel Ernest
Biřic panský František Boda
První hlas z lidu Gustav Hilmar
Druhý hlas z lidu František Boda
Hlas v nádvoří Antonín Fiala
Páže Marie Randová