Josef Zbořil

Inscenace

Role

  • Kat / Markoltovo šprýmování aneb frantové a bařtipáni / 1960 / 463
  • Mameluk / Totální kuropění / 1961 / 484