Vladimír Marian

Inscenace

Role

  • Mucha / Janošík / 1934 / nečíslováno
  • Sluha Hammonův / Modrý pondělek / 1937 / nečíslováno