Felisata Kukuškinová, vdova po vrchním revidentovi

Inscenace

Umělci