Hrabě Manchester, bývalý vrchní velitel, vojenský vůdce presbyteriánů

Inszenierung

Künstler