Lékař, konající pohotovostní službu

Inscenace

Umělci