Dva vojáci motorisované pěchoty

Inszenierung

Künstler