Simon Duplay, řečený Dřevěná noha, Robespierrův tajemník

Inscenace

Umělci