Eliška, rozená z Rožmberka, manželka Krištofova

Inscenace

Umělci