Jonathan Jeremiah Peachum, šéf bandy žebráků

Inscenace

Umělci