Sofja Ignátěvna Turisiná, bohatá vdova, báryňa z kupeckého rodu

Inscenace

Umělci