Sváťa, pomocný manažer Jiřího Štaidla

Inscenace

Umělci