Marcellina, Bartolova bývalá hospodyně

Inscenace

Umělci