Kněžna Werdenbergová, choť polního maršálka

Inscenace

Umělci