Ministr vnitra, později předseda vlády

Inszenierung

Künstler