I člověk spravedlivý

Nummer nečíslováno
Erstaufführungstermin 19. März 1932
Termin der Derniere 7. Juni 1932
Gebäude Divadlo na Veveří - Veveří 1
Saison 1931/1932
Jahr 1932
Genre/Art Schauspiele
Ensemble Schauspiele
Autor Marie Příleská

Inszenierungsteam

Regisseur Josef Bezdíček
Bühne František Hlavica

Obsazení není známo