Repertoár od roku 1884

počet nalezených záznamů: 2511

Dva sirotci
Premiéra 1915, Číslo: nečíslováno

Dva světy
Premiéra 1898, Číslo: nečíslováno

Dva šípy
Premiéra 1984, Číslo: 1050

Dvaasedmdesátka
Premiéra 1937, Číslo: nečíslováno

Dvanáct rozhněvaných
Premiéra 1973, Číslo: 786

Dvanáct rozhněvaných mužů
Premiéra 2006, Číslo: 1541

Dvě Maričky
Premiéra 1940, Číslo: nečíslováno

Dvě Maričky
Premiéra 1943, Číslo: nečíslováno

Dvě ukolébavky
Premiéra 1918, Číslo: nečíslováno

Dvě uši, dvě svatby
Premiéra 1969, Číslo: 677

Dvojdetail
Premiéra 1986, Číslo: 1100

Dvojhlavý orel
Premiéra 1998, Číslo: 1401

Dvojí tvář
Premiéra 1902, Číslo: nečíslováno

Dvojí tvář
Premiéra 1938, Číslo: nečíslováno

Dvojitý tep srdce
Premiéra 1978, Číslo: 898

Dvojník
Premiéra 1928, Číslo: nečíslováno

Dvojspřeží
Premiéra 1933, Číslo: nečíslováno

Džungle
Premiéra 1940, Číslo: nečíslováno

Edison!
Premiéra 2019, Číslo: 1789

Ejhle, člověk!
Premiéra 1917, Číslo: nečíslováno

‹‹      10 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 30 40 50 60 70 100      ››