100 let české státnosti v NdB

PROJEKTY NÁRODNÍHO DIVADLA BRNO K ROKU ČESKÉ STÁTNOSTI  

DIVADELNÍ SVĚT BRNO 2018

24.– 28. 5. 2018

Mezinárodní festival Divadelní svět Brno bývá každoročně zaštítěn vybraným mottem. Pro rok 2018, který je zároveň i rokem oslav české státnosti, se dramaturgové inspirovali problematikou pojmu „svoboda“ ve všech jeho konotacích. V hlavním programu se proto objeví české i zahraniční inscenace, které se k tomuto zásadnímu tématu aktuálně a svébytně vyjadřují.

Program festivalu naleznete na www.divadelnisvet.cz.

28059006_1569634979739996_5384131254596122810_n_1_.jpg 

 

OPERA

Bohové věční tamo nad oblaky s milostí shlížejte na tuto zem!

Vznik samostatného československého státu patří k nejdůležitějším událostem našich dějin. K němu směřovaly snahy českých vlastenců a politiků po celé 19. století a podzim roku 1918 se stal jejich naplněním a začátkem nové éry našeho národa. Boj o českou státnost se stal neodmyslitelnou součástí umělecké tvorby a dal vzejít dílům, která jsou trvalým symbolem naší národní kultury. Takovou je i slavnostní zpěvohra Libuše Bedřicha Smetany zachycující mýtus o bájné české kněžně, jejíž uvedení bylo vždy spjato se slavnostními okamžiky stejně jako s nejtěžšími dny českého národa. 
Darem operního souboru ke stoletému výročí naší státnosti bude nová inscenace Smetanovy Libuše v režii jeho uměleckého šéfa Jiřího Heřmana a pod taktovkou šéfdirigenta Marko Ivanoviće. Pro její uvedení bylo vybráno místo, které v historii města Brna hraje nezastupitelnou roli, areál BVV, místo, jenž vděčí za svou existenci a rozvoj právě vzniku samostatné republiky.

Premiéra 7. září 2018, Brno-výstaviště v pavilonu P

 

BALET 

Balet NdB součástí festivalu Re:publika -> DANCE BRNO 2018

Balet Národního divadla Brno oslaví stoleté výročí samostatného Československa jedinečnou evropskou taneční událostí s názvem DANCE BRNO 2018! Od 23. května 2018 do 16. června 2018 budete mít možnost vidět inscenace národních baletů všech nástupnických republik Habsburské monarchie. Poprvé v historii se tak společně představí soubory Národních divadel Maďarska, Slovinska, Slovenska, Chorvatska, Ukrajiny, Srbska, Polska, Rakouska a České republiky (ND Praha a NdB). Balet Národního divadla Brno zahájí festival premiérou inscenace Amadeus MozArt v divadle Reduta, Národní akademický balet Lvov vystoupí v Mahenově divadle a ostatní soubory budete moci vidět na Brněnském výstavišti. DANCE BRNO 2018 tak úzce navazuje na tradici 25 ročníků festivalu Tance Brno a současně se připojí k celorepublikovým oslavám vzniku našeho státu. Více informací naleznete na www.dancebrno.cz.

 

JANÁČEK BRNO 2018

6. mezinárodní operní a hudební festival

17. 11. – 5. 12. 2018

Při příležitosti 100. výročí vzniku Československé republiky uvede festival Janáček Brno kompletní jevištní dílo Leoše Janáčka. Rovněž koncertní řada festivalu je věnována tomuto výročí, a to nikoliv jen formálně, jelikož vznik samostatného československého státu Janáčka zastihl na vrcholu jeho tvůrčího života a stojí na samém počátku skladatelova „velkého stáří“, spojeného s kompozicí jeho nejvýznamnějších děl. Kompletní informace o festivalu naleznete na www.janacek-brno.cz

ČINOHRA

České snění

Permanentní mezioborová tvůrčí mobilizace činohry NdB

v sezonách 2017/18 a 2018/19

 

Off program projektu Hoří v sadě rodném květ

 

Činohra NdB pod uměleckým vedením Martina Františáka již několik let vědomě pečuje o to, co bychom mohli nazvat národní kulturní identitou, aby slovo národní v názvu divadla nebylo pouze formální, nýbrž aby se ono slovo naplnilo skutky. Jsou však chvíle, kdy potřeba ptát se, reflektovat, zamyslet se, zbystřit smysly, aktivovat paměť národa, snít..., je silnější než jindy.

V roce 2018 slavíme sto let od založení samostatné Československé republiky, padesát let od vypuknutí Pražského jara a dvacet pět let od vzniku samostatné České republiky.  U příležitosti těchto významných výročí naší novodobé historie připravila činohra Národního divadla Brno zcela ojedinělý projekt České snění, jenž bude probíhat formou permanentní tvůrčí mobilizace o několika událostech v klíčových sezonách 2017/18 a 2018/19.

Cílem projektu České snění není nic menšího, než poskytnout dráždivou platformu pro diskuzi o českých národních touhách a úzkostech, o tom, kým bychom jako Češi chtěli být a nejsme, kým bychom mohli být a jsme. Pro diskuzi, která snad volně vplyne do snění o společném a spojujícím snu - vizi. Zdá se totiž, že právě tu nyní bolestně postrádáme. Nejen jako národ.

Potřeba takové tvůrčí a umělecké analýzy je v současné době víc než nutná a ozdravující. Pro divadlo, společnost i pro uvědomění si vlastní pozice a hodnot v rámci evropského, světového kontextu.

PROGRAM 2017/2018

Divadlo Reduta

 

15. prosince 2017 – premiéra kabaretu české státnosti Hoří v sadě rodném květ

 

15. února 2018 – 19. 00 Reduta

České snění 1.  Věra Čáslavská očima Olgy Sommerové

Promítání unikátního celovečerního dokumentu Věra 68 o nejslavnější české gymnastce všech dob, Věře Čáslavské, ženě, která se nevzdala. Za přítomnosti uznávané dokumentaristky Olgy Sommerové.

Po projekci následuje debata s režisérkou o vzniku filmu a výjimečných setkáních obou neobyčejných žen. Pendant k divadelní inscenaci Věra autorky Simony Petrů, v režii Terezy Karpianus. Vstup volný.

 

2. března 2018 – 19. 00 Reduta

Simona Petrů Věra – Česká premiéra

 

6. března 2018 – 17. 15 Reduta

České snění 2. – Věra Čáslavská očima dramatičky Simony Petrů a režisérky Terezy Karpianus

Speciální lektorský úvod před představením inscenace Věra. Debata s tvůrci, dramatičkou Simonou Petrů a režisérkou Terezou Karpianus o zákulisí vzniku inscenace, fascinující osobnosti Věry Čáslavské a osobním pohledu na „její“ dobu. Účastníky lektorského úvodu zveme po skončení představení na jevištní procházku scénografií s výkladem.

 

27. března 2018 – 19.00 Reduta

České snění 3. - Audience českých her – Edgar Dutka Halloween v buši zřím. Scénické čtení s účastí autora. Režie: Martin Františák

Význačný český scenárista, režisér, prozaik Edgar Dutka, nositel Státní ceny za literaturu, je autorem pozoruhodné divadelní hry Halloween v buši zřím, kterou v podobě scénické čtení pro vás vybíráme z kolekce textů, zaslaných do soutěže o původní českou hru Audience českých her, kterou vyhlásila činohra NdB v loňském roce. Po skončení scénického čtení následuje setkání a debata s autorem, za nímž kromě skvělého díla stojí také zcela jedinečný lidský osud.

 

6. dubna 2018 – 19.00 Reduta

České snění 4. - Audience českých her – Dominik Melichar Šepoty. Scénické čtení.

Publicista a básník Dominik Melichar, jehož prvotina Schýlené tělo byla nominována na Ortenovu cenu 2017, je autorem zajímavého divadelního debutu Šepoty, který vybíráme z kolekce titulů, zaslaných do soutěže o původní českou hru Audience českých her a doporučujeme vaší pozornosti formou scénického čtení. 

 

18. května 2018 – 19.00 Reduta

České snění 5.  - Drahá mama/Dear Alice!

Scénické čtení z dopisů výjimečných žen Charlotty a Alice Masarykových.

Účinkují: Daniela Kolářová a Marie Málková. Režie: Zuzana Burianová.

Ve spolupráci s Ústavem pro česko-americké vztahy a festivalem Americké jaro.

Ve druhé části „masarykovsky“ laděného večera připomeneme uznávanou osobnost kanadského historika a politologa, mj. autora knihy Matka a dcera (Charlotta a Alice Masarykovy), aktivně podporujícího český disent a boj za demokracii a lidská práva v naší zemi.