Hráč 1. trombonu do orchestru opery NdB

Volné místo

Ředitel Národního divadla Brno, příspěvkové organizace

vypisuje

K O N K U R Z

na místo hráče 1. trombonu do orchestru opery NdB

(celý pracovní úvazek)

Konkurz se koná

13. 6. 2019  v  11.00 hod.

v Janáčkově divadle, Rooseveltova 14, 657 70 Brno

povinná skladba:

G. Ch. Wagenseil: Koncert pro trombon Es-dur

orchestrální party:  

W. A. Mozart: Requiem - Tuba mirum, Don Giovanni,

G. Rossini: Vilem Tell – předehra,

G. Verdi: Macbeth, Ottelo,

B. Smetana: Braniboři v Čechách,

R. Wagner – Valkýra ( jízda Valkýr ),  L. Janáček: Její Pastorkyňa,

M. Ravel: Bolero, Dítě a kouzla,

I. F. Stravinskij: Pták Ohnivák,

Písemné přihlášky spolu se stručným uměleckým životopisem, adresou a tel. kontaktem  zasílejte nejpozději do 31.5.2019 na adresu: Umělecká správa JO NdB, Dvořákova 11, 657 70 Brno.

NdB nezajišťuje korepetitory.

Kontaktní osoba: Petr Schuster, tajemník orchestru JO NDB, tel: +420 724 344 365, e-mail: schuster@ndbrno_cz

Notový materiál orchestrálních partů bude na požádání zaslán přihlášeným účastníkům el. formou.

                            

        Marko Ivanović  v.r.                                            Martin Glaser  v.r.               

     šéfdirigent  opery NdB                                                ředitel NdB