KONKURZ do operního orchestru na místo hráče skupiny viol - tutti

Ředitel Národního divadla Brno, příspěvkové organizace  vypisuje  KONKURZ do operního orchestru na místo hráče skupiny viol - tutti

Ředitel Národního divadla Brno, příspěvkové organizace

vypisuje

KONKURZ do operního orchestru Janáčkovy opery NdB

na místo hráče skupiny viol - tutti

pracovní úvazek 1,0

povinné skladby ke konkurzu:

Jedna věta s kadencí z klasického koncertu, a dále sonáta nebo koncert autorů 19. nebo 20. století

orchestrální party:

L. Janáček: Věc Makropulos, Káťa Kabanová, Její Pastorkyňa, A. Dvořák: Rusalka,
B. Smetana: Prodaná nevěsta, G. Verdi: Aida, W.A. Mozart: Figarova svatba, S. S. Prokofjev: Romeo a Julie,

Minimální konkurzní podmínky: absolutorium konzervatoře nebo jiné střední hudební školy.

***********************************************************************

Přihlášení účastníci budou písemně pozváni (mail).

Pro termín 27. června 2018 ve 13.00 hod.
v Mahenově divadle, Malinovského nám. 1, 657 70 Brno

Materiál orchestrálních partů bude zaslán elektronicky pouze řádně přihlášeným uchazečům.

Přihlášky se stručným uměleckým životopisem, praxí, adresou a telefonickým kontaktem zasílejte
nejpozději do 24. června 2018 buď elektronicky na email schuster@ndbrno_cz 

nebo poštou na adresu :

Umělecká správa opery, Dvořákova 11, 657 70 Brno. 

Kontaktní osoba: Petr Schuster, tajemník orchestru JO NdB, tel: +420 724/344365