Kontakty

Adresa

Národní divadlo Brno, příspěvková organizace
Dvořákova 11
657 70  Brno

Telefon: +420 542 158 111
Fax: +420 542 217 045, +420 542 231 746
E-mail: info@ndbrno_cz

Informace o představeních

Telefon: +420 542 158 120
Email: obchodni@ndbrno_cz

ředitel

MgA. Martin Glaser

ředitel
Telefon: 542 158 257
Email:

Bc. Dagmar Kočí

asistentka ředitele
Telefon: 542 158 254
Email:

ekonomický náměstek

Ing. Martin Gerych

ekonomický náměstek
Telefon: 542 158 268
Email:

Tereza Tulková

asistentka / organizační pracovník
Telefon: 542 158 529
Email:

provozně-výrobní náměstek

MgA. Lenka Tesáčková

provozně-výrobní náměstek
Telefon: 542 158 231
Email:

Mgr. Dagmar Lojdová

asistentka-rozpočtářka
Telefon: 542 158 265
Mobil: 724 803 371
Email:

umělecký soubor Janáčkovy opery

MgA. Jiří Heřman

šéf uměleckého souboru Janáčkovy opery
Telefon: 542 158 312
Email:

MgA. Marko Ivanović Ph.D.

šéfdirigent
Telefon: 542 158 335
Email:

Mgr. Aleš Kučírek

vedoucí uměleckého provozu / zástupce šéfa opery
Telefon: 542 158 325
Email:

doc. MgA. Josef Pančík

sbormistr
Telefon: 542 158 361
Mobil: 724 509 992
Email:

Zuzana Raicová

ekonom
Telefon: 542 158 348
Email:

Patricie Částková

dramaturg
Telefon: 542158 368
Email:

MgA. Adéla Biravská

produkční
Telefon: 542 158 318
Mobil: 606 681 289
Email:

Petr Schuster

tajemník operního orchestru
Telefon: 542 158 369
Mobil: 724 344 365
Email:

Daniela Peclová

referent marketingu / PR
Telefon: 542 158 340
Mobil: 724 818 565
Email:

Vojtěch Orenič

produkční
Telefon: 542 158 350
Mobil: 724 344 362
Email:

umělecký soubor baletu

Mário Radačovský

šéf uměleckého souboru baletu
Telefon: 542 158 521
Email:

Pavel Plšek

vedoucí uměleckého provozu baletu/zástupce šéfa baletu
Telefon: 542 158 277
Email:

MgA. Karel Littera

dramaturg baletu
Telefon: 542 158 287
Mobil: 724 202 140
Email:

Tomáš Nagel

tajemník uměleckého provozu
Telefon: 542 158 288
Email:

Mgr. Michael Kořínek

referent marketingu / PR
Telefon: 542 158 287
Mobil: 777 179 098
Email:

MgA. Markéta Švecová

produkční baletu
Telefon: 542 158 287
Mobil: 773 603 520
Email:

umělecký soubor Mahenovy činohry

Martin Františák

šéf uměleckého souboru Mahenovy činohry
Telefon: 542 158 435
Email:

Eva Dostálová dipl. um.

tajemnice uměleckého provozu
Telefon: 542 158 420
Mobil: 607 923 535
Email:

Martin Sládeček

dramaturg činohry NdB
Telefon: 542 424 566
Mobil: 602 360 595
Email:

Mgr.art. Martin Kubran

dramaturg činohry NdB
Telefon: 542 158 428
Mobil: 737 924 510
Email:

Lucie Němečková

dramaturg činohry NdB
Email:

Petr KlariN Klár

lektor dramaturgie NdB
Telefon: 775 930 919
Email:

Bc. Filip Habrman

hudební produkce/koncerty v MD
Mobil: 602 834 225
Email:

Eva Kašpárková

marketing a PR činohry – Mahenovo divadlo
Telefon: 542 158 434
Mobil: 724 795 323
Email:

Vítězslav Charvát

marketing a PR činohry – divadlo Reduta
Mobil: 606 451 310
Email:

Eva Janigová

produkční činohry - Mahenovo divadlo
Mobil: 603 420 945
Email:

Bc. Markéta Vítková

asistentka provozu a produkční činohry v divadle Reduta
Telefon: 775 142 518
Email:

obchodní oddělení

Ing. Lucie Tousecká

vedoucí obchodního oddělení
Telefon: 542 158 158
Mobil: 727 831 361
Email:

Vít Vaněk

Specialista online marketingu / vedoucí redakce DIVA
Mobil: 724 564 605
Email: ,

Mgr. Michaela Cvetlerová

referentka fundraisingu
Telefon: 542 158 266
Mobil: 724 910 308
Email:

Zuzana Žáková - Klimplová

referentka marketingu / PR
Telefon: 542 158 232
Mobil: 725 798 097
Email:

Bc. Jana Žáková

produkční
Telefon: 542 158 132
Mobil: 727 875 887
Email:

Jan Bernášek

vedoucí Zákaznického centra
Mobil: 733 737 654
Email:

Petr Havíř

referent propagace
Telefon: 542 158 146
Mobil: 725 790 390
Email:

Martina Procházková

produkční/marketing festivalu Divadelní svět Brno
Telefon: 542 158 346
Mobil: 702 076 534
Email:

Ivan Kubal

produkční/marketing festivalu Divadelní svět Brno
Mobil: 778 532 096
Email:

MgA. Pavel Lojda

tajemník Janáčkova festivalu
Telefon: 724 754 538
Email:

zahraniční oddělení

Ing. Vlasta Macháčková

vedoucí zahraničního oddělení
Telefon: 542 158 252
Email:

personální oddělení

Bc. Lenka Serbová

vedoucí personálního oddělení
Telefon: 542 158 145
Email:

Bc. Jana Hajzlerová

personalistka
Telefon: 542 158 230
Email:

Petra Landová

personalistka
Telefon: 542 158 237
Email:

právník

JUDr. Eva Vyplašilová

právnička
Telefon: 542 158 234
Email:

interní auditor

Ing. Jarmila Gorgoňová

interní auditor
Email:

referent BOZP a PO

Ing. Bc. Helena Mičánková

referent OBP a PO
Telefon: 542 158 280
Email:

odbor ekonomiky

Ing. Eva Večeřová

vedoucí odboru ekonomiky a informatiky
Telefon: 542 158 141
Email:

všeobecná účtárna

Ing. Kamila Nekutová

vedoucí všeobecné účtárny
Telefon: 542 158 168
Email:

mzdová účtárna

Bc. Dana Koláčková

vedoucí mzdové účtárny
Telefon: 542 158 165
Email:

Ilona Fintesová

mzdová účetní
Telefon: 542 158 167
Email:

Miluše Koudelová

mzdová účetní
Telefon: 542 158 166
Email:

jevištní provoz

Martin Břečka

vedoucí jevištního provozu JD
Telefon: 542 158 359, 542 158 510
Mobil: 602 811 573
Email:

Leo Mrázek

vedoucí jevištního provozu MD
Telefon: 542 158 421, 542 158 476
Mobil: 606 680 505
Email:

BcA. Jan Vrbka

vedoucí jevištního provozu Divadla Reduta
Telefon: 542 424 557
Mobil: 724 210 999
Email:

výroba

Jaroslav Peterka

vedoucí výroby dekorací
Telefon: 542 158 265
Email:

MgA. Michaela Savovová

vedoucí výroby kostýmů a rekvizit
Telefon: 542 158 264
Email:

správa divadelních budov

Dr. Vlastimil Fabišik

vedoucí správy divadelních budov
Telefon: 542 158 484, 542 158 524
Mobil: 724 716 651
Fax: 542 158 193
Email:

Marek Fruhvírt

správce budovy JD
Telefon: 542 158 321, 542 158 511
Mobil: 725 935 227
Email:

Jaroslav Mikulica

správce budovy MD
Telefon: 542 158 525, 542 158 416
Mobil: 727 814 941
Fax: 542 158 193
Email:

Ing. Leoš Řádek

správce budovy Divadla Reduta
Telefon: 542 424 555
Mobil: 606 738 986
Email:

správa administrativních a ostatních budov

Ing. Miloslav Barša

energetik / správce adm. a ostatních budov
Telefon: 542 158 381, 542 158 513
Email:

správa majetku

Zdeněk Heidler

správa majetku
Telefon: 542 158 169
Email:

správa počítačové sítě

Ing. Jiří Slovák

správce počítačové sítě
Telefon: 542 158 242, 542 158 514
Mobil: 702 177 628
Email:

Ing. Jan Našinec

správce počítačové sítě
Telefon: 542 158 242, 542 158 514
Email:

oddělení zásobování

Bc. Miroslav Veverka

vedoucí oddělení zásobování
Telefon: 542 158 270
Email:

oddělení dopravy

Zdeněk Lang

řidič silničních motorových vozidel
Telefon: 542 158 138
Email:

oddělení hudební a umělecké dokumentace

Marta Cupáková

vedoucí oddělení hudební dokumentace
Telefon: 542 158 129
Email:

Mgr. Jitka Nováková

vedoucí oddělení umělecké dokumentace
Telefon: 542 158 133, 542 158 516
Email: